Hlouběji do MBTI

25. července 2015 v 21:21 | Iris |  MBTI
Kognitivní funkce a spol.

Pokud sledujete můj blog alespoň po zlomek jeho existence, možná si vzpomínáte na úvod do MBTI osobnostní typologie - článek, který vznikl v prosinci, krátce poté, co jsem vyplnila svůj první osobnostní test. Od té doby jsem se od tohoto tématu takřka neodtrhla a teď, když mám prázdniny, jsem se do studia osobnostní typologie pustila natolik, že jsem pochytila nutkání napsat pokračování onoho prvního článku. Zjistila jsem totiž, že vše je mnohem komplikovanější, než jsem si myslela - a je třeba se tou horou složitostí prokousat, aby to vše nakonec dávalo hluboký a téměř neporazitelný smysl.Kreslíme na proužkovaný papír level Iris

Další důvod, proč jsem se rozhodla dát dohromady tento článek, je prostý fakt, že v Česku ještě není povědomí o MBTI typologii zdaleka tak velké jako v anglicky mluvících zemích a podobně to vypadá s dostupností informací. Většinu informací, jež vám v následujících řádcích chci přiblížit, jsem získala z anglických stránek (na konci článku najdete seznam mých nejoblíbenějších odkazů). Není mým záměrem nic opisovat ani překládat doslovně; chci pouze shrnout to nejdůležitější. A snad to bude aspoň trochu srozumitelné.

Dichotomie a kognitivní funkce
Můj úvodní článek byl velice stručný a jednoduchý, protože jsem s typologií začínala a nic víc o ní nevěděla. Měla jsem za to, že celá se zakládá na dichotomiích a písmenka, z nichž se skládá váš osobnostní typ, závisí pouze na preferencích.
Introvert/ Extravert, iNtuition (intuice)/ Sensing (smyslové vnímání), Feeling (cítění)/ Thinking (myšlení), Perceiving (vnímání)/ Judging (usuzování). To jsou dvojice "procesů" (řekněme), z nichž si vyberete své preference a pak si složíte čtyřpísmenný kód. Tak funguje většina českých osobnostních testů, s nimiž jsem dosud měla tu čest, a právě to je důvod, proč jsou nepřesné. Za určováním osobnostního typu je totiž trochu víc než jen preference.
Celá věc se má tak, že "gró" vašeho typu jsou prostřední dvě písmena. Jedná se totiž o dvě nejdůležitější kognitivní funkce, jejichž orientace je určována posledním písmenem (J/P) a pořadí písmenem prvním (I/E).
Aby byly testy co nejpřesnější, měly by se zakládat na zjišťování vašich kognitivních funkcí, nikoliv pouze preferencí. A rozhodnete-li se určit si typ sami, bez znalosti funkcí to nepůjde.

Kognitivní funkce stručně
Tohle je výzva. Dobře, začnu tím, co je dle mého názoru to hlavní; kognitivní funkce jsou procesy, jež ovlivňují dění v našich mozcích. Jsou to propojení, pomocí nichž se dá vysvětlit, co děláme. A abych nezapomněla, autorem této (neurologicky ověřené, mimochodem) teorie je Carl Gustav Jung.
Kognitivních funkcí je osm. 8. A všichni máme všech osm funkcí, jsou tam všechny, naskládané pod pokličkou; rozdíly mezi jednotlivými typy má na svědomí právě pořadí těchto funkcí. Dělí se na dvě skupiny; funkce vnímací (perceiving) - smyslové vnímání a intuice, a funkce usuzovací - to je cítění a vnímání.

Každá funkce může být orientovaná buď 'ven' - extravertně, nebo 'dovnitř' - introvertně. To, kterou funkci má váš typ jak směrovanou, určuje právě čtvrté písmeno. Když máte na konci názvu typu J, extravertní bude usuzovací funkce; když P, ven směrovaná bude naopak funkce vnímací.
Další, už ne tak komplikovanou otázkou je pořadí funkcí. Jste-li extravert, vaše dominantní funkce je ta extravertní. Introverti se mohou naopak nejvíce spolehnout na svou introvertní funkci. Třetí v pořadí je funkce opačná funkci druhé (i s opačnou orientací) a čtvrtá funkce je opakem té dominantní.

Dovolila jsem si malé schémátko.

Čtyři první funkce jsou nejdůležtější - je to takový řídící tým, který vysvětluje to, co se nám děje v hlavě s přijatými informacemi. Navzájem se vyvažují, ale čas od času se i hádají, hlavně první a čtvrtá funkce se s oblibou snaží jedna druhou přemoci. Pak jsou tu další čtyři funkce, o nichž panují tak trochu spory; jsou nebo nejsou důležité? Nejspíš reprezentují záležitosti, v nichž nejsme příliš dobří, nebo tam jsou, aby se v nestřežené chvíli vydraly na povrch...? Kdo ví.

Dovolte mi malý příklad; typ ENTP má na konci P, takže jeho dominantní funkcí je Ne, extravertní intuice. Následující funkce jsou seřazeny takto: Ti (introvertní myšlení), Fe (extravertní cítění), Si (introvertní smysly); poté následuje Ni, Te, Fi a Se.

Původně jsem měla v plánu vypsat charakteristiky úplně všech kognitivních funkcí, ale to bychom tu byli hodně, hodně dlouho. Věřím ale, že jednoho dne se k takovému článku dopracuji (zaznamenám-li alespoň malou kladnou odezvu). Malou 'ochutnávkou' tohoto těžkovyčerpatelného tématu budiž následující podtéma.

INFP versus INFJ
Aneb jak mohou kognitivní funkce pomoci s rozhodováním mezi dvěma na první pohled skoro stejnými typy. Právě (velmi stručně) vysvětlená teorie v praxi.
Právě tyto dva typy jsem si vybrala ze dvou důvodů. Zaprvé, jedná se asi o nejžádanější vysvětlení rozdílů - ač ani jeden z typů není v populaci příliš výrazně zastoupen, chvílemi mám pocit, že internetová MBTI fóra okupují právě empatičtí introverti, již se nemohou rozhodnout, jsou-li jéčka nebo péčka. Zadruhé, sama jsem se touto otázkou dlouho zabývala a tak si na tyto rozdíly troufnu s větším klidem, než na jakékoliv jiné dva typy.

Takže, hlavní je uvědomit si, že vzhledem k tomu, že jeden z typů má na konci J a druhý P, budou všechny jejich kognitivní funkce jinak orientované. Když se podíváme pouze na první čtyři (protože s druhou čtveřicí se toho nedá moc určovat), uvidíme opačně směrované a tudíž i jinak seřazené kognitivní funkce.

INFP: Fi, Ne, Si, Te
INFJ: Ni, Fe, Ti, Se

Známe-li významy a projevy všech funkcí (což si nechávám až na příště), je možné tyto dva typy odlišit hned podle první dvojice. INFP, 'snílek', má na prvním místě introvertní cítění. To znamená silné uvědomění vlastních pocitů, porozumění emocím, jež příslušník tohoto typu prožívá, a také určité morální hodnoty, jež se zrodily uvnitř, nemusí být motivovány vnějším světem. Druhou funkcí INFP je extravertní intuice. Tato funkce by se dala stručně vysvětlit jako brainstorming. Extravertnímu intuitivovi stačí malé pošťouchnutí zvenčí a hned mu naskakuje jeden nápad za druhým. Takoví lidé jsou hodně inspirativní a snadno inspirovaní, ale občas dost roztěkaní a nerozhodní (protože pro který nápad se mají rozhodnout? Pomoc!).
Další dvě funkce mají také svůj význam; introvertní smysly, to je taková spojka s minulostí, tradicí a vzpomínkami; a extravertní myšlení je snaha organizovat vnější svět.

Typ INFJ to má jinak. Jeho dominantní funkcí je introvertní intuice - funkce, jež se sama o sobě těžko vysvětluje. V porovnání se svým ven směrovaným protějškem je méně kreativní, ale o to hloubavější. Četla jsem takový hezký příměr, že Ne je horizontální a Ni vertikální. Introvertní intuice je to, co nutí přemýšlet nad všemožnými nesmrtelnostmí brouka, vrtat se v existenci a tabuizovaných tématech. Tato funkce ale také poskytuje možnost nahlížet na problém z několikeré perspektivy. A jelikož je směřovaná do budoucnosti a je schopna podvědomé logické dedukce, občas se projevuje jako vidění nebo předtuchy. A jako 'pohledy pod povrch'.

Extravertní cítění, druhá funkce typu INFJ, je něco, díky čemu jsou tito 'rádci', 'vizionáři' nebo 'advokáti' často považováni za extraverty. Díky Fe (chytře spojenému s dominantní Ni) umí přilnout k prostředí, vstřebat a chápat cizí kulturu, ale i prohlédnout člověka a soucítit s ním. Doslova. INFJ na sebe nevědomky berou cizí pocity a prožívají je, ale když přijde na jejich vlastní emoce, mají (narozdíl od INFP) problém s jejich chápáním nebo pojmenováním.

Introvertní cítění Ti je analýza, systémy, logika. Je zajímavé, že třetí funkce obecně je pokládána za to, co používáme ve chvílích zábavy nebo když potřebujeme uklidnit (a také když jsme mírně rozrušeni). Extravertní smysly jsou fakta, vnímání vnějších vjemů, ale také adrenalin a fyzická akce.

Tyto pokusy o charakteristiku byly pouze rychlé a dalo by se jít mnohem více do hloubky. Chtěla jsem pouze poukázat na to, že J a P neznamená pouze pedant a bordelář (co si budeme povídat, i člověk typu INFJ může být na první pohled pěkné prase *ehm ehm*), že je za tím mnohem víc a že není nemožné podívat se pod povrch věcí.

Nepovažuji se za znalce tématu. MBTI typologií se zabývám pouze jako zálibou a ač se mohu pokoušet o analýzu, moc na mne nespoléhejte. A tento článek není zdaleka tak obsáhlý, aby mohl být někomu vodítkem; ráda bych v budoucnu napsala pokračování o tom, jak jedou kognitivní funkce v autě, jak se pere první a čtvrtá, jak se člověk může dostat do stavu, kdy se projevuje jako typ sobě opačný (a jak tomu efektivně bránit), nebo o tom, v čem se MBTI shoduje s Enneagramem. Ale přiznejme si - kdo by to četl? Doma už nechce moje psychokecy nikdo poslouchat a tady na blogu to nejspíš také nemá budoucnost.

Doufám ale, že pokud jste článek dočetli, alespoň něco jste z něho pochopili. Když jsem do tématu kognitivních funkcí byla zasvěcena já, hodně jsem kulila oči, protože se mi otevřely celé lány nových otázek a témat k zamýšlení. Ač se, jak jsem již zmínila, nepovažuji za odborníka, napadly-li vás nějaké otázky, určitě se ptejte! (Kdybyste mne znali naživo, divili byste se, že má virtuální osobnost tak ráda vysvětluje. Ve skutečnosti jsem zlá ježibaba, co se týká objasňování, ale tady je to něco jiného, protože mám na to čas.)


To je vše. Teď mi už jen zbývá sdělit, že zítra odjíždím do svých oblíbených jižních Čech a vracím se asi za šest dní (?). Na rozdíl od předchozího výjezdu budu bez Wi Fi a prostě offline (ale nejedu nikam stanovat, nebojte). Nemám přednastavené žádné články, protože to teď stejně nikdo nečte. A kdyby snad někdo náhodou měl chuť na zkoumání psychologických vod spolu s Iris, prohlédněte si následující stránky (některé z nich mi sloužily i jako zdroje nebo inspirace):

PersonalityJunkie.com - stránka věnovaná MBTI typologii
A můžete se proklikat sloupcem blogů, které sleduji, na mém tumblr. Je možné, že narazíte i na pár dobrých stránek týkajících se MBTI typologie.

No... co říct na konec? Koupila jsem si bombastické sluneční brýle.
Iris :V
 


Komentáře

1 Adrijo Adrijo | Web | 27. července 2015 v 11:41

Já jsem měla menší (o hodně menší) rozbor sama sebe v článku O mně. Tohle mě hrozně zajímá, moc ráda se zaškatulkovávám;)

2 Vlasta Vlasta | E-mail | Web | 27. července 2015 v 15:20

Tenhle článek byl náročný, protože je plný zajímavých informací, které chci vstřebat, ale tak trochu mi lítají jedním okem tam a druhým ven. :D Snad se ti podaří vysvětlit mi to ještě naživo, čím víc smyslových vjemů zapojím, tím víc si toho zapamatuji. Tahle tematika mě taky nějak začala zajímat, navnadila jsi mě na to! :) I když jsem hooodně pozadu co se vědění týče, těším se, až se v MBTI budeme šťourat společně. :)

3 asanita asanita | E-mail | Web | 28. července 2015 v 12:18

Na základě Tvého prvního článku o MBTI typologii jsem vyplnila svůj první test a vyšlo mi ESXJ. Když jsem si test dělala asi za půl roku podruhé (na stejných stránkách), tak mi vyšlo pro změnu ESFX a když jsem to zkusila asi o týden později na jiných stránkách (na kterých bylo mimochodem i grafové znázornění), tak mi vyšlo ESFP (což bylo poprvé, kdy mi výsledek vyšel bez X), i když si já myslím (podle čtení charakteristik), že na mě sedí spíše ESFJ. :-)

Teď už ale dost o mých typech. :D

Tyto Tvé články jsou opravdu dobré (dokážeš je podat lidsky a srozumitelně :D) a budu ráda, když v nich budeš pokračovat. Sice se mi podařilo (stejně jako Vlastě) pochytit jen něco, ale to nevadí. Už se těším na další. :-/

Mohla bys prosím v příštím článku rozebrat rozdíl třeba mezi ESFJ a ESFP? Dost by mě to zajímalo. Určitě se na to pokusím (dle Tvého článku) přijít sama, ale ráda bych si to přečetla od Tebe. :-)

Nebo bych si také ráda přečetla, co přesně znamená to X. Já chápu, že to znamená, že nepřevažuje ani jedna vlastnost, ale nemá to ještě nějaký jiný význam? :D

Pokud to ví někdo z komentujících, tak mi to klidně napište na email nebo do komentářů, já si to ráda přečtu. :-)

4 Anchor Anchor | E-mail | Web | 4. srpna 2015 v 12:24

Na můj mozek je dost si o tom číst v češtině, ráda si počkám až/jestli o tom něco zase napíšeš :D Tímto tě o to chci poprosit, moc mé to zajímá a koukám, že asi jsem INFP a né INFJ, no nevim, ještě si v tom nejsem jistá :D

5 Anchor Anchor | E-mail | Web | 4. srpna 2015 v 12:31

[4]: *mě :D
A ty si užij dovolenou! :)

6 Anonym Anonym | 4. srpna 2015 v 15:02

Tvoje články o MBTI jsou super! Budu ráda, když napíšeš další. :-)

7 i r i s i r i s | Web | 22. srpna 2015 v 21:12

[3]: Tvůj dotaz by možná mohl zodpovědět můj další článek, když ne, určitě tento rozdíl ještě někde rozeberu :-)
X opravdu znamená pouze to, že u tebe nepřevažuje žádná z vlastností. To je jedna ze stinných stránek těchto testů založených na preferencích. :-)
Měj se hezky a moc díky.
Díky vám všem! :-)

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama